sách

Đây là góc nhìn riêng về các lĩnh vực: cuộc sống, sách, phim. Một góc nhìn mang tên tôi viết- Trịnh Duy Kỳ. Đó là cảm xúc riêng tư.